Urios, Zabrze, konsulting
Urios

Obszary działalności:

 

1. Szkolenia
 

- oferta szkoleniowa skierowana jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak również do podmiotów sektora prywatnego. Obejmuje szkolenia otwarte i zamknięte z następujących dziedzin:

 • organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • prawo i postępowanie administracyjne
 • prawo pracy
 • prawo konstytucyjne
 • dostęp do informacji publicznej
 • zamówienia publiczne
 • zarządzanie projektami unijnymi
 • kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • gospodarka nieruchomościami
 • zarządzanie projektami
 • szkolenia umiejętności interpersonalnych: Coaching, Action Learning, Słowo jako narzędzie pracy - skuteczna komunikacja w relacjach z klientami i współpracownikami, Twórczy zespół - budowanie efektywnej współpracy oraz wykorzystanie technik twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów

2. Konsulting
 

- wszechstronne doradztwo organizacyjne, prawne, podatkowe i kadrowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych podmiotów prawnych, podmiotów gospodarczych publicznych i prywatnych, jednostek oświatowych, medycznych i innych,

- obsługa procesu zamówień publicznych (zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy),

- audyt wewnętrzny,

- doradztwo podatkowe.

 

3. Rachunkowość
 

Szeroka oferta usług rachunkowo-księgowych dla firm działających we wszystkich branżach - dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, etapu rozwoju firmy oraz jej bieżących potrzeb, obejmująca usługi:

- w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT

- kadrowo-płacowe

- w zakresie ksiąg handlowych

- pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.